Henkinen opas

Shamanistinen luontoretriitti Evolla 27-29.8.2021!! 💚

Luontorituaali- ja seremoniapäivät Paijärvellä
13-14.7.2021!! 💚

Luontoyhteysohjaaja koulutus Hattulassa 17.7 - 8.8.2021!! 💚


 

Natural Awareness™ - Ohjaajakoulutus 2021

NATURAL AWARENESS™ -ohjaajakoulutus on ainutlaatuinen, havahduttava ja vaikuttava kokonaisuus, joka mahdollistaa syvällisen henkisen avautumisen ja transformaation, niin ohjaajaksi opiskelevalle kuin hänen tuleville asiakkailleen.

Koulutuksesta valmistunut voi toimia Luontaisen läsnäolon ohjaajana, Henkisenä ohjaajana tai hyödyntää koulutuksen avaamia mahdollisuuksia omassa työympäristössään ja henkilökohtaisessa elämässään joko valmista NATURAL AWARENESS™ -ohjauksen rakennetta käyttäen tai vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla.
 

Natural Awareness -ohjaajakoulutus

Ohjaus ja koulutus pohjautuvat tiedon pois oppimiseen ja vanhojen ajatusrakennelmien tyhjentymiseen, jolloin ihmisen luontainen toiminta ja sisäinen ohjaus avautuvat palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan, että tilalle lisättäisiin uutta ulkopuolelta tulevaa tietoa tai ajateltavaa, mieltä ohjataan viipymään läsnäolon tilassa, joka mahdollistaa syvällistä vapautumista ja parantumista niin kehon kuin mielen tasolla sekä aivan uudenlaista, hiljaisuudesta ja puhtaan tietoisuuden tilasta nousevaa ajattelua silloin kun sitä tarvitaan. Koulutuksen kultaisin ydin on läsnäolevaan elämään havahtumisessa ja ihmisen vapaan, valmiiksi täydellisen, alkuperäisen, todellisen luonnon selkeässä itseoivalluksessa.

NATURAL AWARENESS™ -ohjaus avaa mielen toimintatapoja ja niiden vaikutuksia, hiljentää ja nollaa ajattelevaa mieltä, ohjaa tietoisuutta puhtaaseen läsnäoloon, vahvistaa läsnäolon tilassa viipymistä ja suoraa yhteyttä omaan kehoon, sisäiseen viisauteen  ja elämänvoimaan. Ohjauksen tarkoituksena on johdattaa ajattelevaa mieltä takaisin luontaisimpaan tilaansa, jolloin asiat nähdään puhtaan selkeästi - juuri sellaisina kuin ne ovat. Ohjaus havahduttaa ja vapauttaa ajatuksista ja mielen tulkinnoista takaisin tähän, mitä on tässä, ja tarjoaa mahdollisuuden sisäisen rauhan, vapauden, rakkauden ja tasapainon tilan avautumiseen.

Koulutuksen 4 ensimmäistä osaa mahdollistavat samalla koulutukseen osallistuvalle oman henkisen avautumisen, havahtumisen, ajattelevan mielen puhdistumisen ja läsnäolon vahvistumisen, joka toimii vahvana pohjana hänen tulevassa ohjaustyössään ja asiakkaiden kohtaamisessa. Jokainen ohjaajaksi opiskeleva käy koulutuksen aikana läpi vastaavan, syvällä tavalla vaikuttavan ohjauksen, jota hänen on mahdollista tarjota valmistuttuaan asiakkailleen ja hyödyntää omassa toiminnassaan.

Ohjaajakoulutus järjestetään kokonaisuudessaan 7 kuukauden aikana, joka sisältää 1 lähipäivän kuukaudessa, omaa harjoitusta jaksojen välisinä aikoina, kuukausittaisen Zoom -mentoroinnin opiskeluryhmän ja koulutuksen ohjaajien kanssa, kuukauden pituisen ohjausharjoitusjakson omassa arjessa sekä ohjausnäytön valmistumispäivänä. Koulutuksessa painotetaan oman läsnäolon harjoittamisen tärkeyttä, jotta ohjaajalla on tarvittava valmius toimia asiakkaidensa läsnäolon kautta Henkisenä ohjaajana.

Koulutuksessa painotetaan osallistujan oman läsnäolon päivittäisen harjoittamisen tärkeyttä, jotta ohjaajalla on tarvittava valmius toimia asiakkaidensa kanssa läsnäolon kautta Henkisenä ohjaajana. Koska ohjaaja on oman työnsä tärkein toimija, on hänen hyvin tärkeää pitää itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan hyvää huolta voidakseen olla täysin sitä mitä hän toivoo asiakkailleen ohjauksistaan välittyvän.

Ohjausharjoittelu sijoittuu koulutuksen kuudennen ja seitsemännen jakson väliin, jolloin koulutukseen osallistuva on jo henkilökohtaisesti käynyt läpi NATURALL AWARENESS™ -ohjaukseen sisältyvät osiot. Tämä mahdollistaa parhaiten Henkisen ohjauksen tarkoituksen sisäistämisen ja läsnäolon kautta toimimisen asiakkaiden kanssa, kun itsellä on jo syvällinen omakohtainen kokemus sen vaikutuksista. Yksittäisiä ohjauksia voi halutessaan / sovittaessa alkaa toteuttamaan jo 4 jakson jälkeen, jos omaa jo aiempaa kokemusta yksilö -ja ryhmänohjauksesta. Harjoitusohjauksia tulee toteuttaa vähintään 20 sisältäen kirjalliset ohjaussuunnitelmat ja yhteenvedot niiden toteutumisesta. Harjoitusohjaukset sisältävät yksilö -ja ryhmänohjausta ja ne voidaan toteuttaa itse valitsemilleen  kohderyhmille, esimerkiksi osana omaa tämän hetkisestä työtään / työympäristöään, harrastustaan tai vapaa-ajalla.

 

NATURAL AWARENESS™ -ohjaajakoulutuksen sisältö:

1. STATE OF MIND - AJATTELEVA MIELI

State Of Mind- osiossa tarkastellaan ajattelevan mielen tapaa toimia ja värittää kaikkea mitä elämässämme katsomme ja koemme. Osio avaa ajatuksiin samaistumisen ja todellisuuden välistä eroavaisuutta ja johdattaa takaisin tässä avautuvaan elämään.

 • Koulutuksen avaus
 • Henkisen ohjauksen tarkoitus
 • Ajattelevan mielen toimintatavat
 • Läsnäolo, mennyt ja tuleva, ajan käsite
 • Uskomukset ja niiden vaikutukset
 • Todellinen minuus ja mielen luoma minuus
 • Ajatusten maailma vs. todellisuus, ajatusten kyseenalaistaminen
 • Tietoisuuden ohjaaminen takaisin läsnäolevaan todellisuuteen

2. REALITY - TODELLISUUS

Reality - osiossa laskeudutaan ajattelevan mielen tasolta takaisin läsnäolevaan todellisuuteen, suoraan, selkeään havaitsemiseen ja luontaiseen yksinkertaisuuteen.

 • Läsnäolon harjoittaminen
 • Ajatuksista Aisteihin
 • Ulkoiset ja sisäiset aistit
 • Aistien vaikutukset kehoon ja mieleen
 • Aistiharjoitteet luonnossa ja sisätiloissa
 • Puhtaasti aistiminen ja suora yhteys elämään

3. AWARENESS - TIETOISUUS

Awareness - osiossa keskitytään tunteiden ja tuntemusten kohtaamiseen, vahvistetaan luontaista kehollista läsnäolon taitoa ja avataan niiden vaikutuksia.
 • Kehollinen läsnäolo / Kehotietoisuus
 • Kehotietoisuuden vaikutukset
 • Tietoinen eläminen
 • Tunteiden ja kehollisten tuntemusten kohtaaminen
 • Rentoutuminen ja meditatiivisuus osana arkea
 • Rentoutus- ja Kehotietoisuusharjoitteet

4. CONSCIOUSNESS - PUHDAS TIETOISUUS

Consciousness - osio ohjaa rauhaisaan sisäiseen tilaan ja vahvistaa ymmärrystä läsnäolon sisäistä ja ulkoista tilaa yhdistävästä, parantavasta voimasta, osoittaen suoraan puhtaaseen tietoisuuteen.

 • Henkinen etsiminen
 • Ykseys ja erillisyys 
 • Yksinkertaisuus ja selkeästi näkeminen
 • Puhdas tietoisuus ja täydellinen vapaus
 • Tasapaino, ajattomuus, rajattomuus
 • Sisäinen viisaus, sydämen ohjaus ja intuitio
 • Läsnäoleva rakkaus ja elämään rakastuminen
 • Suoraan tietoisuuteen osoittavat harjoitteet

5. NATURAL STATE - LUONNOLLINEN TILA

Luontaisesta tilasta käsin eläminen ja oman sisäisen viisauden ohjauksessa toimiminen.

 • Luonnollinen tila
 • Tapa jolla Kaikkeus toimii
 • Antautuminen ja elämän virtaus
 • Luontainen kiitollisuus
 • Tietoinen toiminta
 • Luova toiminta osana ohjausta

6. HENKINEN OHJAUS

Henkisen ohjaajan taitojen syventäminen ja asiakkaiden ohjaaminen.

 • Henkinen ohjaustyö
 • NATURAL AWARENESS™ -ohjaus
 • Ohjausmahdollisuudet ja ympäristöt
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Ohjausten suunnittelu ja toteuttaminen
 • Yrittäjänä toimiminen (kevyt info)
 • Ohjausharjoittelu ja näytön ohjeistus

HARJOITTELUJAKSO OMASSA ARJESSA, 1 kuukausi
 

7. NÄYTTÖ JA NATURAL AWARENESS™ -OHJAAJAKSI VALMISTUMINEN
 


NATURAL AWARENESS™ -OHJAAJAKOULUTUKSEN LÄHIPÄIVÄT:

 1. STATE OF MIND  | 14.8.2021
 2. REALITY  | 25.9.2021
 3. AWARENESS  | 16.10.2021
 4. CONSCIOUSNESS | 27.11.2021 
 5. NATURAL STATE | 18.12.2021
 6. HENKINEN OHJAUS | 22.1.2022 
 7. NÄYTTÖ JA NATURAL AWARENESS™ -OHJAAJAKSI VALMISTUMINEN | 26.2.2022 
Lähipäivien välissä kuukausittaiset Zoom-mentorointi illat kerran kuukaudessa.

Otamme koulutukseen tällä hetkellä 5 osallistujaa / koulutusryhmä. Jos koulutuspaikat ehtivät täyttyä, voit ilmoittaa sähköpostitse kiinnostuksesi jonotuspaikkaan tai mahdolliseen toiseen alkavaan koulutusryhmään.

 
PaikkaOhjaajakoulutus järjestetään Espoossa, Hotelli Nuuksion tiloissa ja Nuuksion Kansallispuiston vaikuttavassa luonnossa.
 
Ohjaajakoulutuksen hinta: 2700 € (sis.alv). Hinta sisältää Hotelli Nuuksion valmistaman maukkaan lounaan, teetarjoilut ja hedelmävälipalan lähipäivien aikana. (Erikoisruokavaliot huomioidaan tilauksesta.)
 
Ilmoittautuminen ja varausmaksu: 

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä ilmoittautumislomakkeen tiedot. Ilmoittautumisesi on voimassa vasta kun olet maksanut varausmaksun 500€ verkkokaupassamme. Linkki varausmaksuun löytyy ilmoittautumislomakkeesta ja tästä!

Opiskelupaikan varauksen voi peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen koulutuksen alkua (14.7.2021 mennessä). Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain lääkärintodistuksella sellaisesta pitkäaikaisesta terveydellisestä syystä, joka estää koulutuskokonaisuuteen osallistumisen. 

 
Ohjaajakoulutuksen maksu:
 
Ohjaajakoulutuksen loppumaksun 2200€ voit maksaa kertamaksuna verkkokaupassamme (ennen koulutuksen allkua) tai laskulla 4 erässä 4 x 580 € (ensimmäinen erä ennen koulutuksen alkua ja sitten kuukauden välein).
 
Valitessasi kertamaksun verkkokaupassamme sinulla on mahdollista valita maksutavaksi pankki- ja luottokortit tai osamaksu. Osamaksun valitessasi, huomioithan huolellisesti siihen liittyvät verkkokaupan omat ehdot ja lisämaksut, joihin koulutuksen järjestäjillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Huom. valitessasi maksun laskun 4 erässä, sitoudut maksamaan koulutuksen kaikki maksuerät.
 
Majoitus:
Majoitus ei sisälly koulutuksen hintaan, mutta voit tarvittaessa varata majoituksen itsellesi suoraan hotelli Nuuksiosta, osoitteesta www.hotellinuuksio.fi. Voit tiedustella heiltä myös edullisemman yhteismajoituksen mahdollisuutta Sinisestä talosta, jos talo ei ole silloin varattuna.
 
 
NATURAL AWARENESS™ -OHJAAJAJIA KOULUTTAVAT:
 

Hannamaija Juuti NAMAIA Tranquility & Happiness | COSMOWITHIN Tmi
Henkinen ohjaaja, NATURAL AWARENESS™ -ohjaaja / kouluttaja, Yoga Yinful®-ohjaaja, rentoutus -ja meditaatio-ohjaaja, vapaa-ajanohjaaja | Lisätietoja Hannamaijasta löydät osoitteesta: www.namaia.fi 

Juha Kivinen - Apus Coaching Oy / Henkinen Opas
Henkinen valmentaja, Luontoviisauden valmentaja, Transformational Coach, NATURAL AWARENESS™ -ohjaaja / kouluttaja, Erä- ja luonto-opas, Luontoyhteysohjaaja.
 
Lisätiedot:
juha(at)henkinenopas.fi - gsm. 040 868 5549
 

Olet lämpimästi tervetullut ainutlaatuiseen koulutukseen!

Hannamaija & Juha 

Henkinen ohjaja - Luontoviisaus - Natural Awareness ohjaaja - Luontaisen läsnäolon ohjaaja

 


Shamanistinen luontoretriitti Evolla 27-29.8.2021!! 💚

Luontorituaali- ja seremoniapäivät Paijärvellä
13-14.7.2021!! 💚

Luontoyhteysohjaaja koulutus Hattulassa 17.7 - 8.8.2021!! 💚


 

 

Henkinen Opas

040 868 5549
juha(at)henkinenopas.fi

Rantalantie 3,
13100 Hämeenlinna

 

 

©2013 - 2021 Apus Coaching Oy