Henkinen opas

Rummun Henki - Shamanistinen viikonloppu Luumäellä 5-7.7.2024! 💚

Shamanistista Polkua ja Luontoyhteyttä Äkäslompolossa 30.7 – 11.8.2024! 💚

Luontoyhteysohjaajakoulutus Pauninmaalla (Tervakoski) 31.8-1.9 & 13-15.9.2024! 💚


Työyhteisövalmennus

Valmennus on erinomainen työväline yritysten ja organisaatioiden työhyvinvointi- ja henkilöstön kehittämisohjelmiin. Valmennus tuo myös aivan uudelaista puhtia erilaisten työryhmien kokouspäiviin. 

Valmennus vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja työssä viihtymiseen.

Valmennus lisää motivaatioita, ratkaisukykyä ja tiimityötaitoja, sekä auttaa kirkastamaan omat ja työyhteisön tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

 

Hyvinvointivalmennukset

Ryhmävalmennuksina toteutettavat hyvinvointivalmennukset lisäävät työyhteisön avoimempaa ja arvostavampaa yhteistyötä, läsnäoloa ja keskinäistä energiaa sekä lisäävät työntekijän omaa jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.

Valmennuksissa yhdistellään monipuolisesti hyviksi todettuja ja testattuja menetelmiä kuten coaching-prosessia, NLP-menetelmiä, ratkaisukeskeisiä kysymystekniikoita ja käytännön harjoituksia. Lisäksi läsnäolo- ja mindfulness harjoitusten avulla haetaan ryhmään syvempää keskinäistä yhteyttä ja ymmärrystä. 

Valmennukset toteutetaan 4 - 15 hengen ryhmävalmennuksina ja valmennusta voidaan syventää vielä henkilökohtaisena valmennuksena. Ryhmävalmennuksen kesto aiheesta ja kokonaisuudesta riippuen 2 - 4 tuntia. Valmennukset voidaan toteuttaa tilaajan varaamassa paikassa tai luontokohteessa tarpeen mukaan.

Myös luentotyyppiset valmennukset ovat yksi suosittu tapa järjestää työyhteisölle ikimuistoinen valmennuspäivä. Tarvittaessa autan valmennustilan järjestelyissä ja hankinnassa.

 

Mahdollisia valmennuksen teemoja:

 • Mielen ja ajatusten voima
 • Onnellisuus
 • Mielenrauha
 • Yhteistyö ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Oma elämän johtaminen
 • Stressinhallinta ja jaksaminen
 • Läsnäolo, mindfulness
 • Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
 • Ajanhallinta
 • Rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset
 • Henkilökohtainen tehokkuus

 

Ryhmävalmennuksen hyötyjä:

Yhteistyön sujuvuus ja yhdessä tekemisen ilo, tehokkuus ja tulokset. Osallistujien henkilökohtainen kasvu ja tyytyväisyys.

 

Henkilökohtainen valmennus - Business Coaching

Henkilökohtainen valmennus auttaa asiakasta keskittämään ajatteluaan ja toimintaansa sekä suunnittelemaan tavoitteeseen johtavia toimintastrategioita. Valmennuksen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Se antaa myös välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja uutta intoa tavoitteiden eteenpäin viemiseen.

Valmennus tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja kehittämällä työskentely- ja toimintatapoja.

Valmentaja auttaa asiakasta kehittymään ihmisenä ja yksilönä sekä hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Valmennuksen aluksi tilaaja, valmennettava ja valmentaja käyvät ensin keskustelun valmennettavan toiveista valmennuksen suhteen. Kekustelussa sovitaan yhdessä tavoitteista ja mahdollisista aihealueista sekä siitä, miten valmennuksen onnistumista ja vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan valmennuksen lopuksi. Valmennustapaamisia on keskimäärin 4 - 10 kertaa. 
 

Henkilökohtaisen valmennuksen hyötyjä:

 • Auttaa työntekijää oivaltamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan.
 • Tukee itsensä johtamista, oma-aloitteitteisuutta ja päätöksentekokykyä.
 • Lisää motivaatiota ja vastuunottoa.
 • Edesauttaa kehittymistä omassa työroolissa.
 • Edistää erilaisten  muutosten vastaanottokykyä ja hallintaa.

 

Tiedustelut ja varaukset:
040 868 5549
juha(at)henkinenopas.fi 

tai täytä yhteydeottolomake tästä niin olen sinuun yhteydessä!

 

 


Rummun Henki - Shamanistinen viikonloppu Luumäellä 5-7.7.2024! 💚

Shamanistista Polkua ja Luontoyhteyttä Äkäslompolossa 30.7 – 11.8.2024! 💚

Luontoyhteysohjaajakoulutus Pauninmaalla (Tervakoski) 31.8-1.9 & 13-15.9.2024! 💚


 

 

Henkinen Opas

040 868 5549
juha(at)henkinenopas.fi
juha(at)luontoviisaus.fi

Y-tunnus: 2493075-5

 

 

©2013 - 2024  Apus Coaching Oy / Apus Luontoviisaus